Stageprikbord

Stage nieuws

31-05-2007
Stageplaatsen vmbo en mbo geen probleem

Website: www.bndestem.nl

Donderdag 31 mei 2007 - GOES - Het tekort aan stageplaat­sen voor leerlingen uit het voorbe­reidend (vmbo) en middelbaar (mbo) beroepsonderwijs in Zee­land valt mee. Volgens woordvoer­ders van regionale opleidingscen­tra is de situatie in de provincie lang zo zorgwekkend niet als in de vier grote steden.


Volgens een rapportage van het Nicis kan één miljoen jongeren door het gebrek aan een stageplaats of leerlingwerkplek hun opleiding niet afronden. Het probleem doet zich vooral voor in de grote steden. Met name in de zorgsector, bouw en techniek zijn stageplaatsen op vmbo- en mbo­niveau dun gezaaid. Het Nicis wijt dit aan slecht overleg tussen bedrijven en scholen. Zorg- en onderwijsinstellingen in Zeeland ondertekenden eind 2003 een convenant. Daarin werd volgens een verdeelsleutel een aantal stageplaatsen geregeld. "Over het algemeen houden ze zich daar wel aan, zegt stagecoördinator bij het ROC Zeeland P. Huisson. "Maar wanneer is afgesproken dat er tien uit de opleiding komen en er is op dat moment even plaats voor slechts vijf leerlingen, dan komen we in de problemen." Ook de recente invoering van een stagevergoeding verhoogt voor instellingen met een beperkt budget de drempel, aldus Huisson.

Jaarlijks gaan in Zeeland zo'n 1600 aspirant-verzorgenden en verpleegkundigen op stage. Voor die eerste groep kost het vinden van een plek geen moeite. De hogere cate­gorie is vaak gedwongen uit te wijken naar andere regio's of zelfs naar het buitenland, zegt Huisson.

30-05-2007
Daling aantal studenten vanaf 2009

Website: www.planet.nl

DEN HAAG (ANP) - Na twintig jaar groei zal het totale aantal leerlingen en studenten in Nederland vanaf het schooljaar 2009-2010 afnemen. Deze schatting heeft het ministerie van Onderwijs woensdag gemaakt.


Dit schooljaar bekostigt het ministerie de opleiding van 3,59 miljoen leerlingen en studenten. Tot en met 2008-2009 zal dit toenemen tot 3,63 miljoen. Het departement verwacht het jaar daarop een marginale vermindering van 2500 leerlingen en studenten. Daarna zal de afname sneller gaan, naar een totaal van 3,61 miljoen in het schooljaar 2012-2013.

De daling zal vooral te wijten zijn aan een afname van het aantal leerlingen op de basisscholen. Dat komt doordat er in Nederland steeds minder baby's geboren worden. In 2012-2013 zullen 1,59 miljoen kinderen deze scholen bezoeken, tegen 1,66 miljoen in het huidige schooljaar. Ook het voortgezet onderwijs ziet zichzelf binnenkort krimpen.

De groei van de basisscholen in de voorbijgaande jaren zal nog wel te merken zijn in het hoger onderwijs. De kleuters van enkele jaren geleden starten de komende tijd daar hun opleiding. Dat betekent dat de hogescholen zullen groeien van 357.000 studenten dit studiejaar naar 399.000 in 2012-2013. De universiteiten zullen een toename van het aantal studenten laten zien van 202.000 dit academisch jaar naar 242.000 in 2012-2013.

30-05-2007
Aantal leerbedrijven en stageplekken groeit

Website: www.penoactueel.nl

Het aantal erkende leerbedrijven is gegroeid tot ruim 185 duizend. Daarmee is ook het aantal stageplekken en leerbanen gestegen. Dit maakt Colo, de verenigde kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven bekend in haar kwartaaloverzicht.

Uit de voorgaande kwartaaloverzichten van Colo bleek al dat er eerder sprake is van stageoverschot dan van een tekort. De barometer mei 2007 meldt een stijging van ruim 3200 erkende leerbedrijven sinds februari van dit jaar. Niet alleen in vrijwel alle branches zijn de leerplekken toegenomen, ook de mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland zijn gestegen tot bijna drieduizend bedrijven.

Alle bedrijven samen bieden een half miljoen vmbo/mbo leerlingen stagemogelijkheden. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er nu zelfs meer stageplekken dan dat er leerlingen zijn. Toch is er in bepaalde branches nog een gebrek aan stageplaatsen, met name voor toekomstige kappers, dierverzorgers en sport- en spelbegeleiders.

Het Nicis Institute presenteerde vandaag het rapport Stad & Stages, waarin Nicis constateert dat met name in de steden een tekort aan stage- en leerwerkplekken dreigt. Dit als gevolg van een gebrek aan coördinatie. Ook zouden bedrijven geen belangstelling hebben voor stagiairs met een bepaald opleidingsniveau.

28-05-2007
Advies: student betaalt bij vertraging

Website: www.volkskrant.nl

AMSTERDAM - Studenten met vertraging zullen in de toekomst afhankelijk zijn van de genade van de universiteiten en hogescholen. Ze kunnen maar een beperkte tijd gebruik maken van gesubsidieerd onderwijs. Als ze dat recht verbruikt hebben, moeten ze hun onderwijs helemaal zelf betalen. Alleen als ze naar het oordeel van de universiteit of hogeschool ‘een gerede kans’ hebben om binnen een redelijke termijn toch een diploma te halen, ontsnappen ze daaraan.


Dat staat in een advies van de universiteitenvereniging VSNU en de hogescholenbond HBO-raad aan minister Plasterk van Onderwijs.

Het huidige subsidiesysteem voor universiteiten en vooral hogescholen is fraudegevoelig. Dat bleek de afgelopen jaren in de ‘hbo-fraude-affaire’, waarin 100 miljoen onterechte subsidie bleek te zijn binnengehaald. Het vorige kabinet had al een wetsontwerp ingediend voor een nieuw subsidieregime. Ook in dat plan was het recht op gesubsidieerd onderwijs beperkt, tot de duur van de studie plus één jaar.

Net als in het leerrechtenplan verdwijnt de ‘diplomabonus’ goeddeels. De instellingen krijgen op dit moment de helft van hun subsidie pas als er een diploma wordt verstrekt. Dat aandeel zou terug moeten naar rond 10 procent.

De studentenvakbond LSVb is fel tegen het idee dat trage studenten de kostprijs moeten betalen.

10-05-2007
'Hogere beurs voor uitwonende student'

Website: www.depers.nl

De basisbeurs voor uitwonende studenten moet omhoog. Dat vindt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De studentenorganisatie heeft donderdag gezegd dat de studiebeurs de laatste jaren ‘ nauwelijks is verhoogd, terwijl de kamerprijzen wel flink zijn gestegen’.

De LSVb biedt vrijdag een petitie aan bij minister Ronald Plasterk van Onderwijs. De Woonbond, verschillende huurdersverenigingen, de Stichting Studentenhuisvesting (SSH), Rabo Vastgoed en een aantal politieke jongerenorganisaties steunen de actie.

Bezemkast
Het bedrag dat in de studiefinanciering beschikbaar is voor huisvesting is volgens de LSVb al jaren ontoereikend. De bond wijst erop dat de gemiddelde student volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting elke maand 325 euro kwijt is aan woonlasten. Een uitwonende student krijgt 177,84 euro meer dan een thuiswonende student. "Voor dit bedrag kunnen studenten nog niet eens bezemkast huren", schampert LSVb-voorzitter Irene van den Broek.

'Reële situatie'
Om de studiefinanciering weer 'geloofwaardig' te maken, moet het bedrag voor huisvesting aan de 'reële situatie' worden aangepast, vinden de studenten. De basisbeurs voor een uitwonende student is 252,73 euro. Studenten kunnen wel meer krijgen als de ouders niet in de studie kunnen bijdragen. Ook kunnen studenten geld lenen zonder rente te betalen.

< 1 2 3 4 >


Gesponsord door: