Stageprikbord

Stage nieuws

19-04-2007
Terug: Carrièrebeurs Overheid

Website: www.expovisie.nl


Memory Productions Events (MPE), marktleider op het gebied van carrière-evenementen en onder andere organisator van De Nationale Carrièrebeurs en Het Jobnet Career Event, heeft recentelijk de Carrièrebeurs Overheid overgenomen van JobsRepublic. De beurs werd in 2004 voor het laatst georganiseerd door Reed Exhibitions in de Jaarbeurs Utrecht. MPE neemt zowel de merknaam Carrièrebeurs Overheid als het beursconcept over.

De vijfde Carrièrebeurs Overheid zal plaatsvinden op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december 2007 in het World Forum Convention Center in Den Haag (voormalig Haags Congrescentrum). De beurs is vrij toegankelijk voor studenten, starters en (young) professionals die geïnteresseerd zijn in een baan bij de overheid. De Carrièrebeurs Overheid is bestemd voor werkgevers uit het overheidsveld zoals ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, brandweer, politie, rechtbanken, onderwijsinstellingen en Europese instanties.

Dit najaar zal een grote landelijke promotiecampagne worden gestart. Binnenkort is meer informatie over onder meer deze campagne, deelnamemogelijkheden en het programma te vinden op www.carrierebeursoverheid.nl. Voor deelname kunt u tevens contact opnemen met de afdeling Sales van MPE op telefoonnummer (020) 638 21 46.

12-04-2007
Scholieren iets minder gelukkig

UTRECHT - Jongeren tussen de 11 en 16 jaar waren in 2005 iets minder gelukkig dan vier jaar eerder. Gaven de scholieren hun leven in 2001 een 8,0 als cijfer, in 2005 was dat een 7,7. Dat bleek woensdag uit een grootschalig onderzoek onder 7000 scholieren, gehouden in 2005.


Het onderzoek werd gedaan door het Trimbos-instituut, het Sociaal Cultureel Planbureau en de Universiteit van Utrecht. Uit de studie naar gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland blijkt dat leeftijd een grote rol speelt bij die twee aspecten. In groep 8 van de basisschool (11 jaar) leven de kinderen nog tamelijk gezond. Ze ontbijten bijna allemaal, roken en drinken nauwelijks, sporten regelmatig en zijn gelukkig. Jongeren van 16 vertonen een heel ander beeld, zo blijkt.

Ongunstige ontwikkeling meiden
Vooral meisjes maken in de pubertijd een ongunstige ontwikkeling door. Ze gaan ongezonder eten, minder bewegen, hebben meer lichamelijke klachten, ervaren veel druk door schoolwerk en voelen zich te dik. Een op de drie meisjes van 16 heeft serieuze emotionele problemen. Jongens hebben vooral gedragsproblemen. De meiden roken evenveel als jongens en drinken en blowen nauwelijks minder. Jongeren beginnen nog steeds jong met alcohol en ze drinken vaak en veel. In 2003 dronk 64 procent van de scholieren minimaal vijf glazen per keer, in 2005 was dat opgelopen tot 75 procent. Het cannabisgebruik is gelijk gebleven.

10-04-2007
Vijftien miljoen extra voor combinatie leren en werken

Werknemers en werkzoekenden moeten leren en werken meer gaan combineren, in zogeheten duale opleidingen. Daartoe stelt het kabinet dit jaar vijftien miljoen euro beschikbaar. Ook is begin april de campagne 'Ontwikkelen werkt' gelanceerd door minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA) en minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA).

Als werknemers hun kennis op peil houden, vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Ook betekent dit voor werkgevers dat ze over beter geschoold personeel beschikken, waardoor ze de concurrentie beter aankunnen, stellen de ministers.

De campagne bestaat onder meer uit radiospotjes waarbij het belang van leren en werken wordt onderstreept. Ook zijn een website en een gratis telefoonnummer gelanceerd, waar mensen terecht kunnen met vragen over werken en leren.

Met de vijftien miljoen euro subsidie moeten er vijftienduizend extra duale trajecten komen, waarbij opleiding en werk worden gecombineerd. Ook worden met het geld twintigduizend extra EVC-trajecten worden gecreërd. Bij deze trajecten kunnen werknemers door hun ervaring sneller een diploma krijgen. Voor de duale en EVC-trajecten komen werknemers boven de 18 en werkzoekenden boven de 23 in aanmerking.

(Bron: Novum, april 2007)

03-04-2007
Stagiairs scoren voldoende bij werkgevers

Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over stagiairs. Zij geven hen een 6,6 als gemiddeld rapportcijfer. Dat is de uitkomst van het Nationaal Stageonderzoek 2006.

Aan het onderzoek van stagebemiddelingssite Stageplaza.nl deden 1041 werkgevers mee. Zij beoordeelden de stagiairs op vakbekwaamheid en kennis, werkhouding en productiviteit.

Over de begeleiding van stagiairs door scholen zijn werkgevers veel minder enthousiast. Daarvoor geven zij een 5. Het onderwijs sluit ook niet goed aan op de arbeidsmarkt, oordeelt 35 procent van de bedrijven.

Die klachten weerhouden bedrijven er volgens Stageplaza niet van stagiairs aan te nemen. Voornaamste reden hiervoor is dat zij relatief goedkope arbeidskrachten zijn. Gemiddeld ligt de bruto vergoeding per maand tussen driehonderd en vierhonderd euro. Bovendien is een stage een geliefde wervingsmethode. Meer dan de helft van de werkgevers biedt de stagiairs later een vaste baan aan. De meeste bedrijven zien wel liever dat de studenten eerst hun diploma behalen, maar een meerderheid denkt met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt ook dat het een voordeel van een stage is dat studenten voortijdig binnengehaald kunnen worden.

Bijna de helft van alle bedrijven geeft aan te denken dat discriminatie voorkomt tijdens sollicitatieprocedures. Daarbij wordt volgens hen vooral gelet op de afkomst van de student.

(Bron: Novum, april 2007)

29-03-2007
Studiekeuze moet meer aandacht krijgen

Ouders, decanen en bedrijfsleven moeten zich intensiever bemoeien met de beroeps- en studiekeuze van toekomstige mbo-leerlingen, om te voorkomen dat ze verkeerd kiezen. Dat vindt Hans de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Op dit moment zegt 44 procent van de mbo’ers een verkeerde opleiding te hebben gekozen. Voor een kwart van de drop-outs in het mbo is een verkeerde studiekeuze de reden voor hun uitval. Maar liefst 70 procent van de leerlingen op het vmbo is ontevreden over de begeleiding die ze op school krijgen bij hun beroeps- en studiekeuze. Bijna 60 procent van de vmbo’ers weet niet wat hij later wil worden. Verkeerde keuzes leiden tot schooluitval of een diploma waar de arbeidsmarkt niet om vraagt’, zegt De Boer. ‘De Nederlandse ziekte van vrijblijvendheid en Jantje-moet-toch-doen-wat-hij-leuk-vindt, leidt ertoe dat velen een studie kiezen zonder perspectief. Dat is niet in het belang van bedrijven die bijvoorbeeld met grote tekorten aan technici kampen, maar het is bovenal niet in het belang van de leerling zelf.’

De Taskforce Jeugdwerkloosheid – door het vorige kabinet in het leven geroepen om zoveel mogelijk jongeren aan een baan te helpen – start een campagne en een bustoer langs veertien vmbo-scholen om ouders, decanen, docenten en leerlingen te overtuigen van het nut van een vroegtijdige en realistische studiekeuze.

(Bron: de Volkskrant, maart 2007)

< 1 2 3 4 >


Gesponsord door: